Kelkkano Priya Koottare Download

Listen to all songs of Unais Vadakkan online. Kelkkano Priya Koottare is a song by Unais Vadakkan from the album Top MP3 Songs. The song's lyrics were written by Various Artist and the music was composed by Various Artist. On 08, Mar 2023, the song "Kelkkano Priya Koottare LYRICS" was released.

Kelkkano Priya Koottare

Uploaded by @PagalWorld

Kelkkano Priya Koottare

File Name: Kelkkano Priya Koottare LYRICS

Duration: 06:10 Min

Added On: 08, Mar 2023

Artist: Unais Vadakkan,

Category: Top MP3 Songs

Download: 1822+

Kelkkano Priya Koottare Lyrics in Malayalam

തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നും ഒരു പഞ്ചവർണ കിളി പറന്നേ...(2)

കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ അവൾ കൊഞ്ചിപറഞ്ഞ കഥ...
അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ...

കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ... അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ...
അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ...

തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നും...ഒരു പഞ്ചവർണ കിളി പറന്നേ...(2)

കേൾക്കണോ പ്രിയ കൂട്ടരേ...അവൾ കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ...
അവൾ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചി പറഞ്ഞ കഥ...(2)

കൊച്ചി കണ്ട് കോട്ട കണ്ട് കൊച്ചീലഴിമുഖം കണ്ടേ...
ഒരു കൊച്ചിക്കാരി പെണ്ണിനെ കണ്ടേ...(2)

(കേൾക്കണോ പ്രിയകൂട്ടരേ )(2)

കൊല്ലം കണ്ട് ഇല്ലം കണ്ട് ആലപ്പുഴയും കണ്ടേ...
 അമ്പലപ്പുഴ വേലയും കണ്ടേ...(2)
    
(കേൾക്കണോ പ്രിയകൂട്ടരേ )(2)

മുത്ത്‌ കണ്ട് ചിപ്പി കണ്ട് മുത്തോല കുടയും കണ്ടേ...
മുത്തു നിക്കണ പെണ്ണിനെ കണ്ടേ...(2)
                         
(കേൾക്കണോ പ്രിയകൂട്ടരേ )(2)

ആരോമൽ ചേകവരുടെ  പെങ്ങളാവും ഉണ്ണിയാർച്ച...
അവൾ അങ്കം വെട്ടണ വേലയും കണ്ടേ...(2)

(കേൾക്കണോ പ്രിയകൂട്ടരേ )(2)

പള്ളി കണ്ട് പഴനി കണ്ട് ശബരിമലയും കണ്ടേ...
ഒരു തപസിരിക്കണ പെണ്ണിനെ കണ്ടേ...(2)

(കേൾക്കണോ പ്രിയകൂട്ടരേ )(2)

ആലുവ മണപ്പുറത്തു ശിവരാത്രി മഹോത്സവം കണ്ടേ...
ആലുവ പുഴയും കണ്ടേ...(2)

(കേൾക്കണോ പ്രിയകൂട്ടരേ )(2)

തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ നിന്നും ഒരു പഞ്ചവർണ കിളി പറന്നേ...(2)

(കേൾക്കണോ പ്രിയകൂട്ടരേ)(2)