Majhi Sonuli Download

Listen to all songs of Vaishali Made,Pravin Kuwar online. Majhi Sonuli is a song by Vaishali Made,Pravin Kuwar from the album Trending MP3 Songs. The song's lyrics were written by Parshuram Bagde and the music was composed by Pravin Kuwar. On 17, Jan 2024, the song "Majhi Sonuli Mp3 Song Download Pagalworld" was released.

Majhi Sonuli

Uploaded by @PagalWorld

Majhi Sonuli

File Name: Majhi Sonuli Mp3 Song Download Pagalworld

Duration: 04:55 Min

Added On: 17, Jan 2024

Artist: Vaishali Made, Pravin Kuwar,

Lyric: Parshuram Bagde

Music: Pravin Kuwar

Category: Trending MP3 Songs

Download: 2538+

Majhi Sonuli Lyrics

माझी सोनुली सोनुली सोनुली

आली सोन्याची पाऊली

सानुली सानुली सानुली

सोन सुखाची बाहुली


घरी पालना हालला

खंडू देवाच्या किरपेन

घरी पालना हालला

खंडू देवाच्या किरपेन


देवी एकवीरा आई

आली सानुल्या रूपानं

माझी एकवीरा आई

आली सानुल्या रूपानं


माझी सोनुली सोनुली सोनुली

आली सोन्याची पाऊली

सानुली सानुली सानुली

सोन सुखाची बाहुली


तुझ्या येडान लेकरा

झाले घराचे गोकुल

घराचे गोकुल

पांग जन्माचे फेडले

झाली धन्य अनन्य फुल

धन्य अनन्य फुल


तूजेसाठी उतावील आई बापूस माऊली

तूजेसाठी उतावील आई बापूस माऊली

माझी सोनुली सोनुली सोनुली

आली सोन्याची पाऊली

सानुली सानुली सानुली

सोन सुखाची बाहुली


हैया .... हैया .... हो ......... हैया .....हैया .....


एकवीरा आई करी आमची राखण

समीनदारान सवाराल,

 आम्हा कोल्याचं जीवन....

आम्हा कोल्याचं जीवन

आम्हा कोल्याचं जीवन

कोल्याचं जीवन

आम्हा कोल्याचं जीवन


चला जाऊया शालेला

घेऊ जीवन शिक्षण

जीवन शिक्षण

हात कामास लागावा

गुणी मुलाचे लक्षण

मुलाचे लक्षण


माय बापाला आधार लेक सुखाची सावली

माय बापाला आधार लेक सुखाची सावली


माझी छकुली छकुली छकुली

आली सोन्याची पाऊली

सानुली सानुली सानुली

सोन सुखाची बाहुली