Thumba Poovum Pookkum Download

Listen to all songs of online. Thumba Poovum Pookkum is a song by from the album Trending MP3 Songs. The song's lyrics were written by Various Artist and the music was composed by Various Artist. On 17, Dec 2022, the song "Thumba Poovum Pookkum Mp3 Song Download" was released.

Thumba Poovum Pookkum

Uploaded by @PagalWorld

Thumba Poovum Pookkum

File Name: Thumba Poovum Pookkum Mp3 Song Download

Duration: 03:17 Min

Added On: 17, Dec 2022

Category: Trending MP3 Songs

Download: 5369+

Thumba Poovum Pookkum Lyrics Malayalam


തുമ്പപ്പൂവും പൂക്കും തേന്മാവും - വീശും

കാറ്റും കൂടെ നീയും

തുമ്പിക്കൂട്ടം പാറുന്ന പൊൻപാടം - കാതിൽ

കേൾക്കും പാട്ടും നീയും

പാവാടത്തുമ്പാൽ കുഞ്ഞികൊലുസായ്

നീ തൊട്ടാൽ വാടാത്ത തൊട്ടാവാടി

ആറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ മുത്തുന്ന പൊന്മാനും - കൂടെ

മഞ്ചാടിക്കുരു നീയും


അന്നോ എന്നോ എന്നെന്നോ ഏതേതോ 

നേരം കൂട്ടായ് ഞാനും നീയും

കാണേ കാണേ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ 

കാതിലൊളിച്ചൊരു പാട്ടായ് നീയും

പെയ്യാൻ വെമ്പണ കാറാണോ -  മഴ

കാക്കും മണ്ണിന്റെ നോവാണോ

ഞാനറിയാതെയെൻ ആത്മാവിൽ - നീ

നേരം പുലരുന്ന രാവാണോ

കണ്ണാരം പൊത്തും മിന്നാണോ - എന്റെ

കണ്ണായ്  മാറിയ പെണ്ണാണോ 

നേരം കാത്തൊരു നേരാണോ - എന്നെ

കാണാൻ വന്ന കിനാവാണോ


തുമ്പപ്പൂവും പൂക്കും തേന്മാവും - വീശും

കാറ്റും കൂടെ നീയും

തുമ്പിക്കൂട്ടം പാറുന്ന പൊൻപാടം - കാതിൽ

കേൾക്കും പാട്ടും നീയും

പാവാടത്തുമ്പാൽ കുഞ്ഞികൊലുസായ്

നീ തൊട്ടാൽ വാടാത്ത തൊട്ടാവാടി

ആറ്റിൻ നെഞ്ചിൽ മുത്തുന്ന പൊന്മാനും - കൂടെ

മഞ്ചാടിക്കുരു നീയും